Телефонен указател

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Телефонен указател на педагогически състав
Име и фамилия Длъжност Тел. №
Димитър Петров  Директор 0895 154 004
Лидия Василева   Ст. учител 0889 457 762
Силвия Тодорова  Ст. учител 0886 278 489
Маргарита Иванова  Учител 0878 626 339
Елена Обущарова Ст. учител 0889 527 070
Даяна Шопова  Учител 0894 303 488
Маруся Буюклиева Ст. учител 0894 349 282
Мария Димова Учител 0897 831 143
Боряна Калчева  Учител 0898 979 640
Боряна Векиева   Учител 0897 771 367
Калоян Георгиев Учител 0886 456 099
Светла Рачева Учител ЦДО в начален етап 0897 215 011
Димитър Вичев  Учител ЦДО в начален етап 0887 365 497
Милена Иванова Учител ЦДО в прогимназиален етап 0878 626 339