Телефонен указател

Телефонен указател на педагогически състав
Име и фамилия Длъжност Тел. №
Лидия Василева Ст. учител 0877 16 48 95
Силвия Тодорова Ст. учител 0877 89 33 22
Мария Минкова Ст. учител 0877 97 51 72
Стефка Вичева Ст. учител 0876 28 77 27
Елена Обущарова Учител 0877 97 68 35
Иван Гълъбов Учител 0876 14 97 22
Лилия Мицева Учител 0877 40 92 08
Катя Пенчева Учител 0877 97 58 99
Валя Савова Учител 0877 97 65 33
Марияна Шишкова Ст. учител ЦДО в начален етап 0877 97 49 21
Калоян Георгиев Учител ЦДО в прогимназиален етап 0877 68 04 93
Мария Гаджокова-Георгиева Учител ЦДО в начален етап 0877 97 56 73