Новини

Заповед на министъра на образованието и науката и министъра на здравеопазването

Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата