Новини

За първа година дванадесет училища, обединени от Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе" по проект „Всеки ученик ще бъде отличник“ и под патронажа на Кмета на Община Марица организират Регионален форум на тема „Иновативни практики за интеркултурно взаимодействие на заинтересованите страни в образованието”.