Новини

Заповед, относно утвърждаване на план прием за учебната 2024/2025 година за ученици в първи и в пети клас