Новини

Информация за занимания по интереси 2022-2023 година

От 10 октомври 2022 година, в ОУ „Христо Ботев“ с. Ръжево Конаре стартират дейностите в групите за занимания по интереси за учебната 2022/2023 година.

В училището са сформирани четири групи:

„Знам и мога повече по математика“ с участието на ученици от втори клас – ръководител г-жа Маргарита Иванова, учител в начален етап.

„Граждани на света“ с участието  на ученици от втори клас – ръководител г-жа Боряна Векиева, учител по английски език

„Спорт за здраве и забавление“, с участието на ученици от първи до седми клас – ръководител г-жа Мария Димова, учител по физическо възпитание и спорт

„Магията на театъра“ с участието на ученици от пети да седми клас – ръководител г-ца Даяна Шопова, учител в прогимназиален етап.