Новини

График за провеждане на изпити за определяне на годишни оценки на ученик в СФО в шести клас за учебната 202/2021 година - 2- ра редовна сесия