Новини

Процедура за преминаване на обучение от разстояние в електронна среда(ОРЕС)