Контакти

Информация

ОУ "Христо Ботев" е основно (І - VІІІ клас) училище с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна.

Адрес

с. Ръжево Конаре п.к. 4170 общ. Калояново, обл. Пловдив; ул. 33-та № 51

За контакти

тел: 0877 164 895; 0885 700 216
e-mail: info-1601204@edu.mon.bg

Телефонен указател

Телефонен указател на педагогически състав

Контактна форма