Проекти

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа  на Оперативна програма « Развитие на човешките ресурси» 2007- 2013, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

През периода октомври 2009 – септември 2010 година В ОУ „Христо Ботев” - село Ръжево Конаре бяха осъществени  дейности по проекта „Децата на селата Ръжево Конаре, Ръжево, Черноземен и Главатар- традиции, спорт и европейско бъдеще”, финансиран от ЕСФ и Република България по Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси” на стойност 39 000 лв.

Страница 2 от 2