Проекти

Проект ВG 051РО001- 4.2.03-0073 | "Децата на селата Ръжево Конаре, Ръжево, Черноземен и Главатар - традиции, спорт и европейско бъдеще”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа  на Оперативна програма « Развитие на човешките ресурси» 2007- 2013, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

През периода октомври 2009 – септември 2010 година В ОУ „Христо Ботев” - село Ръжево Конаре бяха осъществени  дейности по проекта „Децата на селата Ръжево Конаре, Ръжево, Черноземен и Главатар- традиции, спорт и европейско бъдеще”, финансиран от ЕСФ и Република България по Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси” на стойност 39 000 лв.

Продължителността на проекта беше 11 месеца.

Дейностите бяха насочени към провеждане на извънкласни занимания, както в учебно време, така и по време на ваканциите и обхвана учениците от І до VІІІ клас, с цел осмисляне на свободното им време.

В изпълнение на проектните цели бяха организирани следните форми за работа с учениците:

 1. Спортен клуб по фехтовка (Разгледай снимки >>):
  Заниманията се провеждаха от треньора Атом Согоян, който работи във фехтовален  клуб „Ангелите”- гр. Пловдив.
  Това е атрактивен спорт, който за съжаление се практикува от малко ученици.
  Беше предвидено закупуването на 8 фехтовални костюма, но поради забавеното финансиране бяха доставени само 2. 
 2. Спортен клуб по тенис на маса:
  Учениците от две възрастови групи тренираха по 2 часа 1 път седмично в учебно време, а през ваканциите по 3 пъти седмично.Сформирани бяха отбори за участие в турнири.. На 29 юли 2010 година беше проведен турнир по тенис на маса. Победителите получиха награди.
  Училището вече разполага с две нови тенис маси.
 3. Спортен клуб по хандбал:
  За провеждането на заниманията беше осигурена подходяща материална база - физкултурен салон през зимата и оборудвано игрище във училищния двор.
 4. Спортен клуб по футбол на малки вратички:
  За тази дейност нямаше сформирана целева група. Всеки ученик, желаещ да се включи в дейността, можеше да вземе участие в тренировките под наблюдението на ръководителя на клуба.
 5. Лятна академия:
  В тази дейност бяха включени ученици, които проявяват интерес към опазването и изучаването на природата.
  От участниците в дейността беше възстановена съществуващата в училищния двор географска площадка. поддържаха се градинките и тревните площи в района на училището.
  Беше проведено мероприятието „ Приключение по Стряма”  в което участниците с интерес и желание изучаваха живата и нежива природа .
 6. Беше учреден  „ Клуб на природозащитниците” (Разгледай снимки >>):
  В рамките на дейността се проведоха тематичните занимания „Великата тайна на водата”, „Защитени територии в България”,  На 25.02.2010, 13.04.2010 и 13.05.2010 година се проведоха акции по естетизиране на вътрешната и външна училищна среда.
  На 28 юли беше проведена екскурзия до гр.София и участниците посетиха Зоологическата градина и музея „Земята и хората”.
  От децата бяха изработени къщички за птички.
 7. Беше учреден клуб „Гласът на дедите” (Разгледай снимки >>):
  Бяха проучени местни обичаи и наричания. Бяха изработени и представени на изложби коледни картички, суровачки, мартеници, великденски яйца и поставки за тях, пана от прежда, плетива, модели на битови черги.
  На 8 юли беше проведена екскурзия до Архитектурно- етнографския комплекс „Етъра”. по време на екскурзията на най-дейните участници в клуба, бяха връчени награди.
 8. Клуб „Защита” (Разгледай снимки >>):
  26 деца в 2 възрастови групи се занимавах с правилата за безопасност на движението, дискусии за човешката отговорност, възможните мерки и поведение в бедствени ситуации, отборни и индивидуални игри, симулиращи евакуация при пожар, земетресение, наводнение и други бедствени ситуации, оцеляване в непозната местност, необходими вещи при евакуация.
  От външен лектор бяха запознати с това какво трябва да правят при агресия спрямо тях.
  Участниците в целевата група посетиха Трета противопожарна служба в гр. Пловдив, където се запознаха отблизо с трудната и отговорна професия на пожарникаря. Беше посетена и авиобазата в село Крумово, където с голям интерес децата разгледаха музея на авиацията, както и отблизо видяха военните хеликоптери, охраняващи въздушното пространство на България. Научиха, че много често тази военна техника се използва и за потушаване на пожари, както и спасяване на човешки животи.

Участниците във всички групи бяха подбрани според тяхното желание, при спазване на принципите на равнопоставеност по пол, социално положение, религия, етническа принадлежност.

Декларирано беше  писмено съгласие от техните родители.

Проектът се финансира от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси»