Актуална информация, относно COVID 19 в училище

Към 22.10.2020 год. в училището няма постъпила информация за  случаи на заразени с COVID 19 ученици, учители, друг персонал или членове на семействата на педагогическия персонал, непедагогическия персонал, както и на  ученици от училището.

Към 15.10.2020 год. в училището няма постъпила информация за  случаи на заразени с COVID 19 ученици, учители, друг персонал или членове на семействата на педагогическия персонал, непедагогическия персонал, както и на  ученици от училището.

Към 05.10.2020 год. в училището няма констатирани случаи на заразени с COVID 19 ученици, учители, друг персонал или членове на семействата на учениците.

Към 28.09.2020 год. в училището няма констатирани случаи на заразени с COVID 19 ученици, учители, друг персонал или членове на семействата на учениците.

Към 23.09.2020 год. в училището няма констатирани случаи на заразени с COVID 19 ученици, учители, друг персонал или членове на семействата на учениците.