Актуална информация, относно COVID 19 в училище

Към 16.01.2021  год. в училището има постъпила информация за 1 ученик в четвърти клас  с положителен PSR тест за COVID 19. Очаква се разпореждане на РЗИ Пловдив за поставяне под карантина на контактните лица.

Към 03.12.2020 год. в училището има постъпила информация за 2 /двама/ учители с положителен PSR тест за COVID 19. Няма ученици и персонал, поставени под карантина.

Към 05.11.2020 год. в училището няма постъпила информация за случаи на заразени с COVID 19 ученици, учители, друг персонал или членове на семействата на педагогическия персонал, непедагогическия персонал, както и на ученици от училището.

Към 22.10.2020 год. в училището няма постъпила информация за  случаи на заразени с COVID 19 ученици, учители, друг персонал или членове на семействата на педагогическия персонал, непедагогическия персонал, както и на  ученици от училището.

Към 15.10.2020 год. в училището няма постъпила информация за  случаи на заразени с COVID 19 ученици, учители, друг персонал или членове на семействата на педагогическия персонал, непедагогическия персонал, както и на  ученици от училището.

Към 05.10.2020 год. в училището няма констатирани случаи на заразени с COVID 19 ученици, учители, друг персонал или членове на семействата на учениците.

Към 28.09.2020 год. в училището няма констатирани случаи на заразени с COVID 19 ученици, учители, друг персонал или членове на семействата на учениците.

Към 23.09.2020 год. в училището няма констатирани случаи на заразени с COVID 19 ученици, учители, друг персонал или членове на семействата на учениците.